Bisaf – oferuje maski typu: FFP2, FFP3 oraz BM1, posiadające od 4 do 6 warstw; analizatory immunofluorescencyjne typu BA1 i BA3 i BV1, testujące w trybie szybkim ponad 20 parametrów z krwi pacjenta; szybkie testy kasetkowe dla profesjonalistów i do samokontroli, badające poziomy i wartości w kontekście zdiagnozowania bądź oznaczenia TB, Mycoplasma, SARS CoV2, Influenza AB/RSV/Adenovirus, Ferritin, Strep A, Vit D, HAV, H-FABP, CRP półilościowe, Helicobacter, HIV1/2.