STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi jest silną i efektywną firmą brokerską. Od 24 lat celem brokera jest spokój i bezpieczeństwo Klientów.

Od 2019 roku STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi tworzą Grupę MAK. Według rankingów branżowych rokrocznie znajdują się w czołówce największych brokerów działających w kraju.

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi jest największym brokerem z wyłącznie polskim kapitałem. Rozwiązanie STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi bazuje na czterech filarach mających na celu optymalizację kosztów ubezpieczenia przy najwyższym standardzie obsługi:

I. Wynegocjowane warunki ubezpieczeń – STBU negocjuje warunki dla podmiotów leczniczych Medycznej Grupy Zakupowej w oparciu o wykorzystanie efektu skali jaki daje grupa przy zachowaniu indywidualnych negocjacji w przypadku ubezpieczeń mienia i OC.

II. Nowoczesne systemy informatyczne – Przez cały okres współpracy STBU bezpłatnie udostępnia Państwu nowoczesny system informatyczny, przeznaczony do kompleksowego zarządzania ubezpieczeniami. Strefa Klienta obejmuje między innymi moduły dotyczące wydarzeń szkodowych oraz polis i umów ubezpieczeniowych.

III. Cykliczne szkolenia – STBU organizujemy szkolenia dla podmiotów leczniczych z zakresu: ubezpieczeń branżowych i specjalistycznych, procedur likwidacyjnych, rozwoju kompetencji miękkich (takich jak umiejętności komunikacji z pacjentem czy rozwiązywania konfliktów).

IV. Sprawna likwidacja szkód – Zapewniają ją Państwu brokerzy-likwidatorzy oraz radcowie prawni wyspecjalizowani w procesach odszkodowawczych.