Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Grupa TZMO i eko innowacje – nowy laminat BLUE SPECIAL&BLUE BASIC

W świecie medycznym, gdzie jakość i ekologia są priorytetem, Grupa TZMO SA prezentuje nowy laminat, który łączy innowacyjność z troską o środowisko. Laminaty Blue Special&Blue Basic, produkowane samodzielnie przez Grupę TZMO SA, to nie tylko stabilność i poprawa parametrów, ale także dbałość o czystość mikrobiologiczną i ekologiczność. Wykorzystane we wszystkich obłożeniach, serwetach i zestawach operacyjnych.

Stabilność i parametry techniczne

Laminaty Blue Special&Blue Basic nie tylko gwarantują stabilność, ale również poprawiają kluczowe parametry:

 • Czystość mikrobiologiczna – mierzona w jednostkach CFU/dm2,
 • Odporność na przenikanie cieczy – wyrażona w cm H2O,
 • Wytrzymałość na wypychanie – zarówno na sucho, jak i na mokro, mierzona w kPa,
 • Gramatura – wyrażona w g/m2,
 • Chłonność – procentowa wartość,
 • Siła delaminacji – mierzona w N/25mm,
 • Układalność Stabilizacja i poprawa parametrów.

Klucz do jakości – technologia folii

Podstawą jakości laminatów jest innowacyjna technologia folii, oparta na trójwarstwowej strukturze z procesem embossingu nadająca powierzchni strukturę 3D. Dzięki temu folia staje się:

 • Antypoślizgowa,
 • Miękka i lepiej układalna,
 • Nie odbijająca światła.

Aspekt ekologiczny produkcji

W dzisiejszych czasach ekologia odgrywa kluczową rolę, dlatego też Grupa TZMO SA kładzie duży nacisk na ekologiczność produkcji. Co więcej:

 • 25% folii powstaje z surowca pochodzącego z recyklingu,
 • Regranulat wykorzystywany w produkcji, jest efektem zamkniętego obiegu recyklingu,
 • Regranulat powstaje z pominięciem etapów zbierania, transportu i magazynowania – zapewnia czystość surowca do produkcji,
 • Program TZMO Drive to Zero Waste zakłada całkowitą eliminację odpadów do końca roku 2025.

Program TZMO – Drive to ZERO WASTE

Jest inicjatywą mającą na celu eliminację odpadów oraz promowanie zrównoważonej gospodarki odpadami w zakładach produkcyjnych Grupy TZMO. Program ten opiera się na trzech głównych filarach:

 • Zapobieganie powstawaniu odpadów, priorytetem jest stosowanie bezodpadowych lub niskoodpadowych technik oraz nowoczesnych rozwiązań, takich jak regranulacja. Regranulacja umożliwia ponowne wykorzystanie materiałów jeszcze przed tym, zanim staną się odpadami, co skutecznie ogranicza ilość generowanych odpadów.
 • Recyrkulacja odpadów, które nie mogą zostać uniknięte, są kierowane do instalacji, gdzie są przetwarzane na recyklaty. Przykładowo, powstały regranulat może być wykorzystywany w produkcji doniczek lub mebli ogrodowych, co pozwala na wykorzystanie ich ponownie zamiast wysyłać na składowiska odpadów.
 • Całkowita eliminacja odpadów poprodukcyjnych, program zakłada osiągnięcie całkowitej eliminacji odpadów poprodukcyjnych przekazywanych na składowiska do końca roku 2025. Jest to ambitny cel, który wymaga systematycznych działań mających na celu optymalizację procesów produkcyjnych oraz minimalizację generowanych odpadów.

Poprzez ten program Grupa TZMO dąży do zmniejszenia swojego śladu ekologicznego oraz promowania odpowiedzialnego podejścia do gospodarki odpadami, co jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.

Standardy środowiskowe i bezpieczeństwo

Wszystkie produkty Grupy TZMO SA, w tym laminaty BLUE SPECIAL&BLUE BASIC spełniają najwyższe standardy, w tym normy PN-EN 13795-1:2019-05 dla obłożeń chirurgicznych. Dodatkowo, firma posiada certyfikat ISO 14001, jako wiodący międzynarodowy standard potwierdzający jej zobowiązanie do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Nowy Laminat BLUE SPECIAL&BLUE BASIC Grupy TZMO SA to połączenie innowacyjności, jakości oraz dbałości o środowisko. Dzięki niemu, placówki medyczne mogą być pewne, że spełniają najwyższe standardy, zarówno pod względem technicznym, jak i ekologicznym.

Zapraszamy szpitale zainteresowane naszą najnowszą ofertą, które zostały przygotowane tylko dla członków grupy MedGZ, do kontaktu z Norbertem Bogdańskim, e-mail: menadzer@medgz.pl

Szpitale, które nie są jeszcze w naszej grupie, a chciałyby skorzystać z promocyjnej oferty, proszone są o bezpośredni kontakt: rejestracja@bezpiecznyzabieg.pl

Lub skorzystać z formularza https://medgz.pl/kontakt/

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.