Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Jak wprowadzić robotykę do swojego szpitala – mówi dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski

W drugim panelu Konferencji OSSP i MedGZ, który odbył się na targach SALMED, zainicjowany pod hasłem: „Robotyka w medycynie – jakie roboty duże i małe są do zastosowania w szpitalach OSSP? Nowe możliwości. Jak finansować robotykę?”, głos zabrał prezes zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. w Kajetanach, dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski.

Jeden z członków OSSP był pionierem wdrożenia robota DaVinci w Polsce! Możemy być pionierami we wdrożeniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, które przekładają się potem na budowanie atencji pacjentów, podążających za rozwiązaniami bezpiecznymi, mniej inwazyjnymi, pozwalającymi na szybszą rekonwalescencję. Dla nas może to być szansa na zbudowanie przewag konkurencyjnych na wymagającym rynku usług medycznych. Jest szereg konkursów, które umożliwiają pozyskanie środków na inwestycje w robotykę. Warto z nich skorzystać.”

Prezes zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. w Kajetanach, dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski

W dyskusji zostały podniesione następujące tematy
  •  Funkcja robotów medycznych – „mają poprawić to, co człowiek robi źle, gorzej lub w ogóle
  •  Roboty są z nami, choć nie zwracamy na to uwagi
  •  W kraju mamy słabe środowisko do rozwoju technologii
  •  Jakie rozwiązania aktualnie najchętniej implementują szpitale?
  •  DaVinci i konkurencja w zakresie tkanek miękkich
  •  Roboty ortopedyczne – wczesna faza rozwoju
  •  DaVinci tworzy ekosystem
  •  Roboty o szerokich zastosowaniach, np. rehabilitacyjne do ćwiczeń i kontroli poprawności wykonania
  •  Protezy bioniczne z możliwością trenowania przy użyciu sygnałów nerwowych
  •  „Chirurgia potrzebuje sensorów, nie sztucznej inteligencji”

Oraz bardzo celne podsumowanie zgłoszone przez prof. Nawrata: „System szkolenia obsługi robotów chirurgicznych powinien być wprowadzony przez państwo – a nie tylko polegać na działalności edukacyjnej firm sprzedających roboty.”

W dyskusji, którą prowadziło zacne grono panelistów, poruszono wiele kluczowych zagadnień związanych z aktualnym i przyszłym wykorzystaniem robotów w placówkach zrzeszonych w OSSP. Tematyka dotyczyła funkcji robotów medycznych, których celem jest ulepszanie działań ludzkich tam, gdzie mogą wystąpić błędy lub ich wykonanie jest nieefektywne. Pomimo obecności robotów w medycynie, często nie przywiązuje się do nich należytej uwagi. Podkreślono także niekorzystne środowisko do rozwoju technologii w Polsce, co staje się istotnym wyzwaniem dla innowacyjnych rozwiązań w obszarze medycyny.

Analizie poddano również kwestie finansowania robotyki w medycynie, przy czym szczególną uwagę zwrócono na preferowane obecnie rozwiązania przez szpitale oraz konkurencję, szczególnie w kontekście rozwiązań takich jak system DaVinci.

Nowoczesne rozwiązania

Inne istotne zagadnienia poruszone podczas panelu obejmowały roboty ortopedyczne, które są w fazie wczesnego rozwoju, oraz szerokie zastosowanie robotów w rehabilitacji i kontroli poprawności wykonywanych ćwiczeń. Wartością dodaną była dyskusja na temat protez bionicznych, które umożliwiają trening przy użyciu sygnałów nerwowych, a także potrzeba sensorów w chirurgii.

Podniesiono także kluczowe kwestie, takie jak klasyfikacja robotów medycznych, zagrożenia prawne związane z ich stosowaniem oraz wpływ robotów medycznych na konkurencyjność szpitali prywatnych i lepszą współpracę z pacjentem. W kontekście regulacji, zauważono istniejące od lat regulacje ogólnoświatowe dotyczące wyrobów medycznych, jednakże podkreślono potrzebę dostosowania tych przepisów do dynamicznego rozwoju technologicznego.

Najważniejsze wnioski, które zostały wysunięte podczas podsumowania panelu przez prezesa zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. w Kajetanach, dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski, dotyczyły potencjału Polski do stania się pionierem w wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań medycznych. Jeden z członków OSSP został uznany za pioniera wdrożenia robota DaVinci w Polsce, co otwiera możliwości dla innych jednostek medycznych. Zauważono także istnienie konkursów umożliwiających pozyskanie środków na inwestycje w robotykę medyczną, co może stanowić szansę dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych.

Wnioski te pokazują, że robotyka w medycynie nie tylko może znacząco poprawić jakość świadczonych usług medycznych, ale także przyczynić się do rozwoju i innowacyjności sektora medycznego w Polsce.

Materiały własne MedGZ Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

jak-wprowadzic-robotyke-do-swojego-szpitala-mowidr-n-o-zdr-inz-lukasz-bruski

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.