Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

MEDICHECK – aplikacja dla audytów epidemiologicznych

Medicheck to aplikacja ułatwiająca przeprowadzanie audytów epidemiologicznych w placówkach ochrony zdrowia.

PODSTAWOWE CECHY
Medicheck to aplikacja na telefon zawierająca 3 moduły dające możliwość oceny poprawności wykonywania procedur z zakresu higieny rąk, powierzchni oraz narzędzi.

Zakres audytów higieny rąk:

 • przygotowanie rąk do procedury
 • poprawność techniki wg schematu Ayliffe’a
 • ocena wykonania procedury mycia i dezynfekcji z wykorzystaniem lampy UV
 • obserwacja 5 momentów higieny rąk zgodnie z wytycznymi WHO

Zakres audytów higieny powierzchni:

 • działanie dwuetapowe, tj. znakowanie powierzchni znacznikiem UV oraz kolejno sprawdzanie oznakowanych powierzchni czy została wykonana procedura mycia/dezynfekcji

Zakres audytów higieny narzędzi:

 • ocena stanowiska do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi, ocena wizualna roztworu roboczego
 • ocena wizualna narzędzi poddanych procedurze mycia i dezynfekcji
 • ocena odzieży ochronnej pracownika wykonującego procedurę


KORZYŚCI Z UŻYWANIA APLIKACJI

 • gotowe, proste w użyciu i kompleksowe rozwiązanie do nadzoru epidemiologicznego
 • ułatwia wdrożenie, przestrzeganie i monitorowanie procedur higienicznych
 • usprawnia pracę i pozwala na optymalne skrócenie czasu przeprowadzanych audytów
 • umożliwia sporządzanie automatycznych raportów przekrojowych i łatwej analizy danych
 • generuje natychmiastową informację zwrotną – alerty epidemiologiczne


KOMU JEST POLECANA APLIKACJA MEDICHECK?

 • pielęgniarkom epidemiologicznym
 • pracownikom szpitalnych działów higieny
 • zespołom kontroli zakażeń szpitalnych
 • innym osobom odpowiedzialnym za kontrolę epidemiologiczną w zakresie higieny rąk, powierzchni i narzędzi

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.