Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

OSSP inicjuje debatę w Ministerstwie Zdrowia

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych – Andrzej Sokołowski – zainicjował debatę jako głos w procesie kształtowania standardów na poczet potrzeb sektora ochrony zdrowia jako sposób implementacji zmian w Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Niniejsze pismo do nowej Pani Minister Zdrowia – Izabeli Leszczyny – skierowane zostało jako wyraz zachęty do rozpoczęcia szeroko pojętej systemowej debaty, wskazując kluczową konieczność zdefiniowania jednolitych i bezpiecznych standardów komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi różnych podmiotów medycznych. Głównym celem zawartego pisma jest zaproszenie do otwartej i transparentnej dyskusji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej a krajowym środowiskiem medycznym

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.