Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

MedGZ Sp. z o.o. – Medyczna Grupa Zakupowa Sp. z o.o. działa na rynku zakupów grupowych dla
szpitali od 2014 roku. W związku z rozwojem naszej firmy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku,
zaczęliśmy organizację i przeprowadzanie przetargów dla podmiotów publicznych.

Celem naszego działania jest obniżenie kosztów zakupu materiałów medycznych, leków, sprzętu i
materiałów jednorazowego użytku, opatrunków, środków do dezynfekcji, urządzeń i sprzętu medycznego,
energii elektrycznej, gazu ziemnego, oleju opałowego, paliw do samochodów służbowych, ubezpieczeń,
przeglądów budowlanych, klimatyzacji i wentylacji oraz podjęcie działań optymalizujących wydatki w
placówkach medycznych. Zasada działania MedGZ Sp. z o.o. jest niezwykle prosta: łączymy
zapotrzebowanie kilku szpitali uzyskując wolumen zamówienia na tyle atrakcyjny dla dostawcy, by mógł
zaoferować niższą cenę. Dzięki temu szpital będący uczestnikiem Medycznej Grupy Zakupowej oszczędza
środki i czas na inne cele.

Organizujemy przetargi dla placówek publicznych w ustalonych wspólnie zakresach, np. materiały
medyczne, sprzęt jednorazowy, energia elektryczna, gaz, przeglądy budowlane, wentylacji i klimatyzacji,
implanty okulistyczne, środki do dezynfekcji, leki, opatrunki. Zapewniamy pełną poufność przekazywanych
informacji. Wszystkie zbierane przez nas dane są dostępne tylko osobom zaangażowanym w postępowanie.
Oferujemy również wsparcie dla placówek medycznych przy organizacji i realizacji zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę korzyści, które placówki medyczne mogą uzyskać przystępując do zakupów grupowych.

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na organizację przetargów dla następujących zakresów:

  1. leki
  2. prąd
  3. przegląd klimatyzacji i wentylacji wraz z wymiana filtrów

Planowany termin ogłoszenia to wrzesień 2023. Zawarcie umowy 2023 roku.

Szpitale, które są zainteresowane przystąpieniem do przetargu proszone są o przesłanie opisu przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości oraz kryteriów wyboru, jak również danych osoby do kontaktu na adres mail: kierownik@medgz.pl

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.