Pomagamy Ukrainie

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

MedGZ Sp. z o.o. – Medyczna Grupa Zakupowa Sp. z o.o. działa na rynku zakupów grupowych dla
szpitali od 2014 roku. W związku z rozwojem naszej firmy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku,
zaczęliśmy organizację i przeprowadzanie przetargów dla podmiotów publicznych.

Celem naszego działania jest obniżenie kosztów zakupu materiałów medycznych, leków, sprzętu i
materiałów jednorazowego użytku, opatrunków, środków do dezynfekcji, urządzeń i sprzętu medycznego,
energii elektrycznej, gazu ziemnego, oleju opałowego, paliw do samochodów służbowych, ubezpieczeń,
przeglądów budowlanych, klimatyzacji i wentylacji oraz podjęcie działań optymalizujących wydatki w
placówkach medycznych. Zasada działania MedGZ Sp. z o.o. jest niezwykle prosta: łączymy
zapotrzebowanie kilku szpitali uzyskując wolumen zamówienia na tyle atrakcyjny dla dostawcy, by mógł
zaoferować niższą cenę. Dzięki temu szpital będący uczestnikiem Medycznej Grupy Zakupowej oszczędza
środki i czas na inne cele.

Organizujemy przetargi dla placówek publicznych w ustalonych wspólnie zakresach, np. materiały
medyczne, sprzęt jednorazowy, energia elektryczna, gaz, przeglądy budowlane, wentylacji i klimatyzacji,
implanty okulistyczne, środki do dezynfekcji, leki, opatrunki. Zapewniamy pełną poufność przekazywanych
informacji. Wszystkie zbierane przez nas dane są dostępne tylko osobom zaangażowanym w postępowanie.
Oferujemy również wsparcie dla placówek medycznych przy organizacji i realizacji zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę korzyści, które placówki medyczne mogą uzyskać przystępując do zakupów grupowych.

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na organizację przetargów dla następujących zakresów:

  1. leki
  2. prąd
  3. przegląd klimatyzacji i wentylacji wraz z wymiana filtrów

 

Planowany termin ogłoszenia to wrzesień 2022. Zawarcie umowy 2023 roku.

Szpitale, które są zainteresowane przystąpieniem do przetargu proszone są o przesłanie opisu przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości oraz kryteriów wyboru, jak również danych osoby do kontaktu na adres mail: kierownik@medgz.pl