Otoskopy e-scope® są wyposażone optykę, która minimalizuje refleksy, oraz oświetlenie LED umożliwiające dokładniejszą diagnostykę i obniżenie kosztów utrzymania. Otoskopy e-scope® są dostępne z oświetleniem światłowodowym lub kierunkowym.