Pomagamy Ukrainie

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

KURS ONLINE DLA REJESTRATOREK

Oferujemy przeprowadzenie kursu online podnoszącego umiejętności i kwalifikacje rejestratorek medycznych oraz działów obsługi pacjentów komercyjnych.

Przykładowy harmonogram szkolenia:

1. Wykłady (4 x 60 min)
– Zadania i kompetencje rejestratorki medycznej w podmiocie leczniczym – 60 min
– Rejestratorka medyczna w kształtowaniu wizerunku podmiotu leczniczego – 60 min
– Podstawy prawa medycznego dla rejestratorek medycznych – 60 min
– Dokumentacja medyczna w praktyce – 60 min

2. Ćwiczenia (4 x 60 min) – grupy maksymalnie 5 osobowe – czyli przy 10 osobach 2 grupy po 5 osób
– Podstawy komunikacji interpersonalnej – praca w zespole – 60 min
– Kontakt i komunikacja z pacjentem. Potrzeby pacjenta – 60 min
– Standardy obsługi pacjenta/klienta w usługach medycznych – 60 min
– Profesjonalna korespondencja w podmiotach leczniczych – 60 min

3. Samokształcenie – samodzielna praca z materiałem przysłanym przez wykładowcę. Utrwalenie wiadomości.

Po okresie epidemii nastąpi wzmożony ruch pacjentów, którzy aktualnie przekładają terminy konsultacji i zabiegów czy operacji.

Ponadto, warto zawsze podnosić kwalifikacje rejestratorek w zakresie obsługi pacjenta komercyjnego, który ma wymagania klienta.

Wykorzystaj ten czas na e-learning i podniesienie kwalifikacji swojego personelu.

Zainteresowanych tematem szkoleń proszę o kontakt:

e-mail: biuro@medgz.pl

tel: 885 558 566