Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Czy Wirtualna Rzeczywistość to skuteczniejsze leczenie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi?

Firma BioMinds Healthcare postawiła sobie za cel dowieść tego w testach klinicznych. 

Technologia już dawno rozpoczęła wykraczać poza ramy urządzeń i ich zastosowania mechanicznego. Dociera już nie tylko do sfery fizycznej człowieka, ale już i mentalnej/psychicznej. Nie mówimy tutaj tylko o modyfikacji organów poprzez uzupełnianie ich „maszynami”, czy stymulowanie mózgu. Teraz temat ten dotyczy również psychiki człowieka. Wirtualna rzeczywistość dała możliwość wsparcia leczenia pacjentów w podejściu holistycznym. Takie właśnie rozwiązanie opracowała polsko-szwedzka firma BioMinds Healthcare.

Stworzyliśmy produkt, który wykorzystuje potencjał VR w kierunku, który uważamy za właściwy, nie budzący wątpliwości i rodzący zagrożeń w ujęciu społecznym” – podkreśla Elżbieta Włodarska – Dyrektorka Medyczna BioMinds. Zespół BioMinds łączy kompetencje biznesowe i technologiczne z gruntowną wiedzą medyczną i praktycznym holistycznym podejściem do leczenia. Opracował nowatorską całościową strategię polegającą na wykorzystaniu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości do rehabilitacji złożonych czynności życia codziennego. System Wirtualnego mieszkania treningowego, pozwoli na symulację nie tylko rozmaitych czynności życia codziennego wykonywanego w obrębie mieszkania, ale również stwarza możliwość terapii złożonych czynności w kontekście społecznego funkcjonowania codziennego (rozmowa przez telefon, obsługa bankomatu).  Wykorzystanie opracowanego produktu na etapie rehabilitacji osoby dorosłej po przebytym udarze mózgu (już na wczesnym etapie powrotu do zdrowia) może pozwolić na zwiększenie niezależności pacjenta w życiu codziennym i przyspieszenie efektów rehabilitacji, co przełoży się na wzrost jakości i komfortu życia chorego. Dzięki zwiększeniu samodzielności chorego możliwy będzie, przynajmniej częściowy, powrót do ról społecznych pełnionych przed zachorowaniem, co przekłada się również na wsparcie psychiczne.

Co więcej, opracowany i funkcjonujący już prototyp systemu wpisuje się w tzw. złoty standard rehabilitacji neurologicznej w trzech kluczowych obszarach: w obszarze ruchowym, w obszarze poznawczym, w obszarze psychologicznym, oferując tym samym unikalnie kompleksowe narzędzie. “W zakresie funkcjonowania poznawczego stwarzamy możliwość terapii w wirtualnej rzeczywistości, w tym terapię funkcji uwagi, która jest wyjątkowo istotna dla pacjentów neurologicznych, np. po przebytym udarze mózgu czy cierpiących na jakiekolwiek inne schorzenia neurologiczne. Ponadto wśród naszych modułów proponujemy też treningi relaksacyjne będące formą wsparcia zdrowia psychicznego pacjentów.” – uzupełnia Elżbieta Włodarska.

Badania dowodzą, że wykorzystanie VR przyczynia się do wzrostu skuteczności terapii nawet o 70%. Dzięki wykorzystaniu systemu BioMinds XR pacjent podlega stałemu monitorowaniu, a sztuczna inteligencja automatycznie dobiera poziom trudności dalszych ćwiczeń do poczynionych dotychczas postępów. Opracowany przez Firmę Panel Pacjenta i Panel Terapeuty daje bowiem możliwość zarządzania planami terapii (w tym dla wielu pacjentów w jednym urządzeniu) oraz raportowanie wyników jej skuteczności, jak również możliwość gromadzenia danych z procesu rehabilitacji  na serwerach dedykowanych do bezpiecznego przetwarzania i przechowywania danych medycznych. A zatem wspierać ma efektywność nie tylko leczenia pacjentów, ale też pracy terapeutów. Wykorzystanie produktu to także szanse na zwiększenie zdolności placówek medycznych do świadczenia usług na rzecz pacjentów, przy ograniczonym dostępie do wykwalifikowanego personelu oraz równocześnie rosnącym zapotrzebowaniu na profesjonalnie prowadzoną rehabilitację neurologiczną. Rozwiązanie pozwala również na prowadzenie terapii w warunkach domowych, co pozytywnie wpływa na rekonwalescencję, a oferowany przez BioMinds system stoi na straży jej jakości i efektów. Ze względu na te wszystkie cechy i wartości, faktycznie można uznać, że Zespół rozwija przełomowe rozwiązanie.

Warto wspomnieć, że według wytycznych dotyczących ochrony zdrowia, pożądane jest by rozwiązania technologiczne w terapii pacjentów były produktami medycznymi, jednak w większości klinik na świecie używa się niecertyfikowanych rozwiązań. BioMinds posiadać będzie kolejny ważny atut na rynku – certyfikat zgodności MDR a następnie ma w planach certyfikację FDA, by wprowadzić produkt na rynki zagraniczne (w tym USA). 

Bardzo ważnym jest fakt, że produkt przeszedł już testy pilotażowe i dowiedziono, że mimo w większości zaawansowanego wieku pacjentów nie stanowi to bariery w korzystaniu z nowoczesnej technologii VR. “Okazuje się, że osoby starsze, w wieku 70+, a nawet 80+, doskonale odnajdują się w tym świecie. Informacje zwrotne, które otrzymaliśmy od pacjentów były pozytywne. Angażowali się oni w przygotowany plan rehabilitacji i nie chcieli opuszczać wirtualnego świata, traktując ćwiczenia jak pasjonującą grę. Taki rodzaj rehabilitacji ma pozytywny wpływ na ich psychikę. Wirtualny świat daje im możliwość „wyjścia” poza cztery ściany własnego mieszkania. Opiniujący pacjenci niejednokrotnie mówili, że doświadczenia z korzystania z tego systemu są tak przyjemne  i zapadające w pamięć, że czasem zdarza im się śnić o świecie, który widzieli w aplikacji.” – komentuje Dyrektorka Medyczna BioMinds.  

Według Grand View Research rynek VR był wyceniony na 21,83 miliarda dolarów w 2021 roku i oczekuje się, że będzie rósł w tempie 15% rocznie co najmniej do 2030 roku. Produkt BioMinds XR ma zatem spore szanse na rentowność. Firma planuje w nadchodzącym roku uzyskać certyfikat MDR, przeprowadzić testy kliniczne oraz wprowadzić produkt do sprzedaży. Mimo dynamiki wzrostu rynku, posiada znaczące przewagi konkurencyjne. “Nasz produkt jest niemal gotowy, wymagający jedynie “szlifów” i testów klinicznych. Obecnie nasze rozwiązanie bazuje na wirtualnej rzeczywistości, niemniej jednak obserwujemy trendy, dlatego zastanawiamy się również nad rozwiązaniami wykorzystującymi rzeczywistość rozszerzoną. Wyzwaniem jest również stałe dostosowywanie systemu do kolejnych generacji urządzeń (gogli), które pojawiają się na rynku. Chcemy również  w jeszcze większym zakresie wykorzystywać  analitykę i „Big Data” na potrzeby terapeutów, włączając w to automatyzację procesów analitycznych, raportujących, czy robotyzację procesów komunikacji z klientem i dalej przejście w kierunku analizy fal mózgowych. ” – podkreśla Elżbieta Włodarska. 

Firma nawiązała już kilka znaczących partnerstw ze szpitalami klinicznymi w Polsce oraz obecnie nawiązuje współpracę zagraniczną z zainteresowanymi placówkami. Zespół prowadzi również demonstrację produktu i jest gotowy udzielić zainteresowanym placówkom oraz indywidualnym pacjentom szczegółowych informacji zapraszając do kontaktu dostępnego na stronie www.biominds.pl 

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.