Pomagamy Ukrainie

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Genezą powstania Centralnych Zakupów OSSP oraz Medycznej Grupy Zakupowej była potrzeba łączenia wolumenów zakupowych placówek medycznych, wykorzystanie potencjału zakupowego w negocjacjach z dostawcami oraz uporządkowanie zasad współpracy, dających oszczędności finansowe i korzyści organizacyjne na bazie wieloletnich doświadczeń.
I tak na wniosek Członków Stowarzyszenia oraz na mocy uchwały Zarządu OSSP w 2014 roku została powołana Medyczna Grupa Zakupowa organizowana przez MedGZ Sp. z o.o.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Centralnych Zakupów OSSP jest obniżenie kosztów zakupu towarów i materiałów medycznych, leków, urządzeń i sprzętu medycznego, energii, gazu, ubezpieczeń i innych oraz podjęcie działań optymalizujących wydatki w placówkach medycznych. I taką strategię działania kontynuujemy.

„Razem jesteśmy siłą”

Działania:

 • Organizacja Centralnych Zakupów OSSP przez MedGZ Sp. z o.o., codzienna współpraca z placówkami medycznymi oraz dostawcami,
 • Planowanie ilości, sumowanie zapotrzebowania, dobór dostawców, kontrola terminów umów, systematyzowanie obiegu informacji,
 • Gwarancja najniższych cen na kolejne lata, stały monitoring rynku co daje pewność podjęcia decyzji o zakupie we właściwym czasie,
 • Negocjowanie warunków zakupu urządzeń, leków, płynów, szczepionek, towarów medycznych, usług, energii, gazu ziemnego,
 • Koordynacja procesu obniżania kosztów zawierania polis i doradztwo w zakresie ubezpieczeń OC, majątkowych, AC, NNW pojazdów i urządzeń dla placówek OSSP,
 • Propagowanie systemu informatycznego dla szpitali,
 • Reprezentowanie interesów szpitali w celu obniżenia kosztów zakupu i wybór rozwiązań logistycznych, ułatwienia proceduralne, poprawa serwisu,
 • Informowanie o bieżących działaniach handlowych oraz ofertach specjalnych poprzez biuletyn dla członków OSSP,
 • Poszukiwanie obszarów do negocjacji w celu wykorzystania siły zakupowej do obniżenia kosztów funkcjonowania placówek medycznych,
 • Propagowanie nowych technologii i rozwiązań systemowych.
 • Działania w celu pozyskania pacjentów na rzecz placówek OSSP – portal www.BezpiecznyZabieg.pl w tym projekty: zacmabezkolejek.pl, zabiegi ortopedyczne, zabiegi chirurgii plastycznej, ogólnej, naczyniowej, urologia, laserowa korekcja wad wzroku, medycyna estetyczna.

„Razem jesteśmy siłą”

 • Centralne Zakupy OSSP reprezentują prywatne placówki medyczne w negocjacjach z dostawcami.
 • Działamy kompleksowo – posiadamy szeroki wachlarz ofert i cały czas się rozwijamy, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby placówek OSSP.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo ilości zakupu w przypadku przeszacowania – placówka nie ponosi konsekwencji, ponieważ ilość zakupu grupy jest zdecydowanie większa.
 • Ogólnopolski zasięg działania i współpraca z największymi dostawcami daje gwarancję korzystnych warunków zakupu oraz spełnienia wymagań serwisowych.
 • Szczegóły dotyczące warunków zakupu, cen zakupu dostawców oraz zasad współpracy przekażemy Państwu indywidualnie.
 • Organizujemy przetargi dla placówek medycznych
 • Giełda urządzeń medycznych – zakup i sprzedaż urządzeń nowych i używanych Centralne zakupy OSSP w liczbach:
  • liczba placówek korzystających z warunków grupowych to 250 podmiotów prywatnych
  • Reprezentujemy formalnie 95 placówek medycznych, z którymi ściśle współpracujemy
  • Leki, szczepionki, płyny infuzyjne – proste zasady współpracy, przetargi, logistyka dostaw
  • Towary jednorazowe i medyczne – oferta z hurtowni oraz od producentów
  • Dezynfekcja i sterylizacja – oszczędności i procedura (plan higieny)
  • Związek Wzajemności Członkowskiej OSSP w PZUW ubezpieczenia OC, majątkowe, pojazdów i urządzeń.
  • Pokrycie zapotrzebowania placówek na gaz ziemny i energię elektryczną.
  • Wydajemy comiesięczny biuletyn handlowy oraz newsletter.

 

MedGZ w liczbach

Zakres naszych aktualnych ofert: