Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

EMKA S.A. od ćwierć wieku firma zajmuje się transportu i unieszkodliwianiem odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, w tym odpadów zakaźnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów pozostałych. Emka gwarantuje przeprowadzenie termicznego przekształcania odpadów w oparciu o istniejące normy.

Firma EMKA S. A. zapewnia kompleksowe usługi odbioru, transportu i utylizacji zakaźnych i niezakaźnych materiałów pochodzących z działalności szeroko rozumianych placówek ochrony zdrowia. Zajmuje się unieszkodliwianiem niebezpiecznych substancji i preparatów wytwarzanych w szpitalach, takich jak m.in. części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, chemikalia czy różnego typu leki.

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.