EMKA S.A. od ćwierć wieku firma zajmuje się transportu i unieszkodliwianiem odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, w tym odpadów zakaźnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów pozostałych. Emka gwarantuje przeprowadzenie termicznego przekształcania odpadów w oparciu o istniejące normy.

Firma EMKA S. A. zapewnia kompleksowe usługi odbioru, transportu i utylizacji zakaźnych i niezakaźnych materiałów pochodzących z działalności szeroko rozumianych placówek ochrony zdrowia. Zajmuje się unieszkodliwianiem niebezpiecznych substancji i preparatów wytwarzanych w szpitalach, takich jak m.in. części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, chemikalia czy różnego typu leki.