ENGIE Zielona Energia stawia na odnawialne źródła energii oraz redukcję CO2.  Zaopatrzenie w energię z OZE daje szereg korzyści, m.in. uniezależnienie od zmian ceny uprawnień do emisji CO2, przewidywalne koszty zaopatrzenia w energię elektryczną, zmniejszenie śladu węglowego, a nawet mocniejszą pozycję w negocjowaniu kontraktów biznesowych.

Firma oferuje kilka dostępnych wariantów długoterminowych umów na dostawy energii elektrycznej w popularnej formule PPA, która z kolei daje wiele korzyści, tj.: zabezpieczenie ceny przy odpowiednim wolumenie energii elektrycznej, usunięcie niebezpieczeństwa zmienności cen energii elektrycznej, wsparcie dla transformacji rynku energetycznego, a także możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej.

ENGIE świadczy usługi klientom biznesowym również w oparciu o notowania Towarowej Giełdy Energii SA. Ponadto oferuje usługi handlowe na rzecz producentów energii odnawialnej, takie jak dostęp do rynku energii, obrót prawami majątkowymi i gwarancjami pochodzenia czy usługi bilansowania handlowego.