REMONDIS Medison – odpady w rękach specjalistów.

Bezpieczny odbiór, transport i unieszkodliwianie.

REMONDIS Medison – gwarantujemy zachowanie rygorystycznych krajowych i unijnych wymogów prawnych dotyczących transportu oraz prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Działamy zgodnie z posiadanymi Certyfikatami Systemu Zarządzania: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Jesteśmy operatorem dwóch instalacji ITPO w Chrzanowie i Rzeszowie.