Pomagamy Ukrainie

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

ELEPORT – elektromobilność w branży medycznej

Od 2025 r. budynki niemieszkalne z przylegającymi parkingami na ponad 20 miejsc postojowych będą musiały być wyposażone w co najmniej jeden punkt ładowania wraz z infrastrukturą umożliwiającą rozbudowę o kolejne punkty ładowania na co najmniej jeden na pięć stanowisk postojowych. Taki obowiązek na właścicieli i zarządców obiektów niemieszkalnych nakłada nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzona pod koniec 2021 r. Wymóg ten dotyczy również szpitali i zakładów opieki medycznej dysponujących odpowiednio dużymi parkingami.

I choć mogłoby się wydawać, że do 2025 r. jest jeszcze sporo czasu, to biorąc pod uwagę średnio 18-miesięczny okres przyłączenia stacji ładowania do sieci energetycznej w Polsce i de facto jej uruchomienia, już dziś wiadomo, że dotrzymanie tego terminu będzie nie lada wyzwaniem. Dodatkowym aspektem utrudniającym realizację tego wymogu są często ograniczone zasoby, jakimi dysponują właściciele i zarządcy budynków niemieszkalnych.

Z gotowym rozwiązaniem przychodzi dziś Eleport, założona w 2016 r. estońska spółka budującą nowoczesną sieć ładowania samochodów elektrycznych i związanego z nią oprogramowania w krajach bałtyckich i w Polsce. Wspierana przez Gren, Bolt, Scandium Energia i współzałożycieli Skype, rozpoczęła inwestycję 100 mln euro w rozbudowę istniejącej sieci ładowania samochodów elektrycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki posiadanemu zapleczu finansowemu Eleport może zaoferować właścicielom i zarządcom szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej unikalny, bezkosztowy model współpracy w zakresie wyposażenia w obowiązkowe od 2025 r. stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach współpracy Partner:

• wydzierżawia na co najmniej 15 lat minimum 2 stanowiska postojowe na parkingu przyległym do budynku niemieszkalnego,
• współuczestniczy w planowaniu inwestycji,
• otrzymuje czynsz za dzierżawę terenu.

Wszelkie koszty inwestycji, w tym przygotowanie i złożenie dokumentacji, montaż stacji z punktami ładowania, instalacji i późniejszej eksploatacji, pokrywa Eleport. Po jej stronie pozostaje także codzienna obsługa stacji udostępnianych właścicielom samochodów elektrycznych za pomocą wygodnej aplikacji na smartfon, wsparcie techniczne i serwis. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu na rynkach estońskim, łotewskim i litewskim, spółka zapewnia Partnerom bezproblemową, w pełni bezpieczną współpracę, opartą o przejrzystą umowę.

Eleport, lider wśród operatorów sieci ładowania samochodów elektrycznych, który dostarcza energię elektryczną z odnawialnych, certyfikowanych przez Unię Europejską źródeł, zaprasza do kontaktu: