Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

ELEPORT – elektromobilność w branży medycznej

Od 2025 r. budynki niemieszkalne z przylegającymi parkingami na ponad 20 miejsc postojowych będą musiały być wyposażone w co najmniej jeden punkt ładowania wraz z infrastrukturą umożliwiającą rozbudowę o kolejne punkty ładowania na co najmniej jeden na pięć stanowisk postojowych. Taki obowiązek na właścicieli i zarządców obiektów niemieszkalnych nakłada nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzona pod koniec 2021 r. Wymóg ten dotyczy również szpitali i zakładów opieki medycznej dysponujących odpowiednio dużymi parkingami.

I choć mogłoby się wydawać, że do 2025 r. jest jeszcze sporo czasu, to biorąc pod uwagę średnio 18-miesięczny okres przyłączenia stacji ładowania do sieci energetycznej w Polsce i de facto jej uruchomienia, już dziś wiadomo, że dotrzymanie tego terminu będzie nie lada wyzwaniem. Dodatkowym aspektem utrudniającym realizację tego wymogu są często ograniczone zasoby, jakimi dysponują właściciele i zarządcy budynków niemieszkalnych.

Z gotowym rozwiązaniem przychodzi dziś Eleport, założona w 2016 r. estońska spółka budującą nowoczesną sieć ładowania samochodów elektrycznych i związanego z nią oprogramowania w krajach bałtyckich i w Polsce. Wspierana przez Gren, Bolt, Scandium Energia i współzałożycieli Skype, rozpoczęła inwestycję 100 mln euro w rozbudowę istniejącej sieci ładowania samochodów elektrycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki posiadanemu zapleczu finansowemu Eleport może zaoferować właścicielom i zarządcom szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej unikalny, bezkosztowy model współpracy w zakresie wyposażenia w obowiązkowe od 2025 r. stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach współpracy Partner:

• wydzierżawia na co najmniej 15 lat minimum 2 stanowiska postojowe na parkingu przyległym do budynku niemieszkalnego,
• współuczestniczy w planowaniu inwestycji,
• otrzymuje czynsz za dzierżawę terenu.

Wszelkie koszty inwestycji, w tym przygotowanie i złożenie dokumentacji, montaż stacji z punktami ładowania, instalacji i późniejszej eksploatacji, pokrywa Eleport. Po jej stronie pozostaje także codzienna obsługa stacji udostępnianych właścicielom samochodów elektrycznych za pomocą wygodnej aplikacji na smartfon, wsparcie techniczne i serwis. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu na rynkach estońskim, łotewskim i litewskim, spółka zapewnia Partnerom bezproblemową, w pełni bezpieczną współpracę, opartą o przejrzystą umowę.

Eleport, lider wśród operatorów sieci ładowania samochodów elektrycznych, który dostarcza energię elektryczną z odnawialnych, certyfikowanych przez Unię Europejską źródeł, zaprasza do kontaktu:

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.