Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Emka S.A – lider w zarządzaniu odpadami medycznymi

Od ćwierć wieku firma zajmuje się transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych , w tym odpadów zakaźnych, odpadów niebezpiecznych i odpadów pozostałych. Emka gwarantuje przeprowadzenie termicznego przekształcania odpadów w oparciu o istniejące normy. Firma EMKA S. A. zapewnia kompleksowe usługi odbioru, transportu i utylizacji zakaźnych i niezakaźnych materiałów pochodzących z działalności szeroko rozumianych placówek ochrony zdrowia. Zajmuje się unieszkodliwianiem niebezpiecznych substancji i preparatów wytwarzanych w szpitalach, takich jak m.in. części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, chemikalia czy różnego typu leki.

Firma EMKA jest jednym z liderów na rynku zajmującym się zarządzaniem odpadami medycznymi. Oferuje szeroką gamę usług – od usuwania odpadów medycznych do doradztwa i szkoleń. EMKA pomaga klientom w zarządzaniu odpadami medycznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Utylizacja odpadów medycznych ze szpitali odbywa się w zakładzie Emka niezwłocznie po ich pobraniu z wskazanego miejsca. Odbiór i transport specjalistycznym, przystosowanym do tego typu działalności pojazdem, odbywa się w wyznaczone harmonogramem dni tygodnia.

Nawiązaliśmy współpracę z EMKA S.A. dlatego w sprawie ofert zapraszamy do kontaktu z Wioletą Hildebrandt e-mail: kierownik@medgz.pl

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.