Pomagamy Ukrainie

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Emka S.A – lider w zarządzaniu odpadami medycznymi

Od ćwierć wieku firma zajmuje się transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych , w tym odpadów zakaźnych, odpadów niebezpiecznych i odpadów pozostałych. Emka gwarantuje przeprowadzenie termicznego przekształcania odpadów w oparciu o istniejące normy. Firma EMKA S. A. zapewnia kompleksowe usługi odbioru, transportu i utylizacji zakaźnych i niezakaźnych materiałów pochodzących z działalności szeroko rozumianych placówek ochrony zdrowia. Zajmuje się unieszkodliwianiem niebezpiecznych substancji i preparatów wytwarzanych w szpitalach, takich jak m.in. części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, chemikalia czy różnego typu leki.

Firma EMKA jest jednym z liderów na rynku zajmującym się zarządzaniem odpadami medycznymi. Oferuje szeroką gamę usług – od usuwania odpadów medycznych do doradztwa i szkoleń. EMKA pomaga klientom w zarządzaniu odpadami medycznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Utylizacja odpadów medycznych ze szpitali odbywa się w zakładzie Emka niezwłocznie po ich pobraniu z wskazanego miejsca. Odbiór i transport specjalistycznym, przystosowanym do tego typu działalności pojazdem, odbywa się w wyznaczone harmonogramem dni tygodnia.

Nawiązaliśmy współpracę z EMKA S.A. dlatego w sprawie ofert zapraszamy do kontaktu z Wioletą Hildebrandt e-mail: kierownik@medgz.pl