Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Energia elektryczna – założenia projektu ustawy

Ustawa o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (druki sejmowe nr 2697, 2697 A, 2698) została poddana pod obrady sejmu w dniu wczorajszym.
Ustawa wprowadza mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną.

Wsparcie obejmie małych i średnich przedsiębiorców, samorządy, a także podmioty użyteczności publicznej, takie jak np. szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, noclegownie czy szpitale oraz gospodarstwa domowe.

Po zgłoszeniu poprawek projekt został skierowany do prac Senatu, gdzie będzie rozpatrywany w dniu 26.10.2022 o godz. 11:00

𝗗𝗹𝗮 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲𝗷 𝗴𝗿𝘂𝗽𝘆 𝘇𝗮𝗸𝘂𝗽𝗼𝘄𝗲𝗷 𝗻𝗮𝗷𝘄𝗮𝘇̇𝗻𝗶𝗲𝗷𝘀𝘇𝗮 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗼𝗽𝗿𝗮𝘄𝗸𝗮 w art. 2 w pkt. 2 lit. d tiret pierwsze:
„podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń”

𝗗𝗼𝘁𝘆𝗰𝗵𝗰𝘇𝗮𝘀𝗼𝘄𝘆 𝗽𝘂𝗻𝗸𝘁 𝗯𝗿𝘇𝗺𝗶𝗮ł 𝗻𝗮𝘀𝘁𝗲̨𝗽𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝗼:
„podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń”
Proponowana stawka to 785 zł / MWh netto, bez akcyzy i bez VAT.
Jak wiemy akcyza jest zerowa, a VAT obniżony do końca bieżącego roku.

W związku z powyższą sytuacją wszyscy dostawcy wstrzymali ofertowanie do 27.10.2022 r.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych działaniach związanych z energią elektryczną.

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.