Pomagamy Ukrainie

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Energia elektryczna – założenia projektu ustawy

Ustawa o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (druki sejmowe nr 2697, 2697 A, 2698) została poddana pod obrady sejmu w dniu wczorajszym.
Ustawa wprowadza mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną.

Wsparcie obejmie małych i średnich przedsiębiorców, samorządy, a także podmioty użyteczności publicznej, takie jak np. szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, noclegownie czy szpitale oraz gospodarstwa domowe.

Po zgłoszeniu poprawek projekt został skierowany do prac Senatu, gdzie będzie rozpatrywany w dniu 26.10.2022 o godz. 11:00

𝗗𝗹𝗮 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲𝗷 𝗴𝗿𝘂𝗽𝘆 𝘇𝗮𝗸𝘂𝗽𝗼𝘄𝗲𝗷 𝗻𝗮𝗷𝘄𝗮𝘇̇𝗻𝗶𝗲𝗷𝘀𝘇𝗮 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗼𝗽𝗿𝗮𝘄𝗸𝗮 w art. 2 w pkt. 2 lit. d tiret pierwsze:
„podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń”

𝗗𝗼𝘁𝘆𝗰𝗵𝗰𝘇𝗮𝘀𝗼𝘄𝘆 𝗽𝘂𝗻𝗸𝘁 𝗯𝗿𝘇𝗺𝗶𝗮ł 𝗻𝗮𝘀𝘁𝗲̨𝗽𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝗼:
„podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń”
Proponowana stawka to 785 zł / MWh netto, bez akcyzy i bez VAT.
Jak wiemy akcyza jest zerowa, a VAT obniżony do końca bieżącego roku.

W związku z powyższą sytuacją wszyscy dostawcy wstrzymali ofertowanie do 27.10.2022 r.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych działaniach związanych z energią elektryczną.