Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Grupa Kapitałowa CLAR SYSTEM

Clar System to firma z imponującym dorobkiem – zespół liczący 7000 przeszkolonych pracowników, obsługujący ponad 500 klientów i 3000 obiektów na terenie całego kraju. Działając od 25 lat na polskim rynku, firma utrzymuje się w ścisłej czołówce liderów branży.

Założenia działalności opierają się na efektywnym zarządzaniu poprzez podział kraju na 7 makroregionów operacyjnych, które z kolei są podzielone na mniejsze regiony. Takie podejście umożliwia sprawną koordynację i zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.

Lider w Usługach Utrzymania Czystości w Placówkach Służby Zdrowia

Specjalizując się w kompleksowym utrzymaniu czystości w placówkach służby zdrowia, Clar System oferuje szeroki zakres usług obejmujących zarówno części administracyjno-biurowe, jak i te bardziej wyspecjalizowane. Takie jak ciągi komunikacyjne, poradnie, oddziały szpitalne, bloki operacyjne, porodowe, stacje dializ, oddziały IOM i laboratoria.

Doświadczenie firmy pokazuje, że utrzymanie czystości w placówkach medycznych wymaga podejścia wyjątkowego i szczególnych środków ostrożności. Wpływają na to różnorodne czynniki, jednak najważniejszym jest fakt, że wysokie standardy higieniczne stanowią fundament dobrej opieki zdrowotnej. Czystość i najwyższy poziom higieny nie są tu jedynie kwestią estetyki czy komfortu, lecz stanowią idealny element dbałości o zdrowie pacjentów i personelu medycznego.

W odpowiedzi na te wymagania, w Clar System usługi świadczone są przez wykwalifikowany personel, który działa na podstawie ściśle określonych wytycznych dotyczących zarówno technologii sprzątania, jak i procesów dezynfekcji. Firma kładzie szczególny nacisk na stosowanie najnowszych standardów epidemiologii, zapewniając tym samym nie tylko czystość, ale także bezpieczeństwo w placówkach medycznych.

Zapraszamy po ofertę: menadzer@medgz.pl

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.