All fields are required.

Close Appointment form

Grupowy zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego na lata 2021, 2022

Grupowy zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego na lata 2021, 2022

Szanowni Państwo,

Konsolidacja zakupów mediów sektorze placówek medycznych jest niezbędna!

Przeprowadzamy kolejny grupowy zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego dla szpitali, klinik i placówek medycznych na lata 2021, 2022.
Obsługa reprezentowanych przez nas aktualnie pomiotów medycznych będzie kontynuowana na podstawie udzielonych pełnomocnictw do podpisania umowy ze Sprzedawcą energii lub gazu.

Nowe podmioty, chcące obniżyć koszty zakupu mediów zapraszamy do kontaktu – jest dobry okres na analizę swoich cen zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej, wypowiedzenie aktualnych umów i zmianę sprzedawcy.

Wybrany przez Medyczną Grupę Zakupową sposób zakupu mediów (gza, energia) na 2020 stosując cenę dnia następnego (energia) i zakup kwartalny gazu, dały atrakcyjne i niższe od rynkowych ceny energii i gazu na fakturach tj. spadek koszów o 22-32 % w porównaniu do 2019 roku.

Ostatnie miesiące pokazały, że koncentracja wielkości zakupu mediów, poza konkurencyjną ceną na fakturze daje dodatkowe korzyści a mianowicie:

 • wspólne stanowisko sektora prywatnego w obliczu niekontrolowanego wzrostu cen energii,
 • możliwość negocjacji ze Sprzedawcą energii opłat za obsługę zakupu giełdowego,
 • łatwiejsze i pozytywne rozpatrywanie reklamacji i wniosków u dystrybutorów i sprzedawców energii np. zmiana odbiorcy, instalacja fotowoltaiczna,
 • kontrolę sytuacji giełdowej co pozwala na wybór korzystnych rozwiązań zakupowych,
 • oszczędność czasu i kosztów w placówce medycznej – negocjacje grupowe, podpisanie umów,
 • wydłużony termin płatności, indywidualne podejście w przypadku opóźnień.

Planujemy kontynuacje korzystnego sposobu zakupu i zwiększanie ilości odbiorców w grupie zakupowej energii i gazu co pozwoli na poprawę stanowiska negocjacyjnego oraz trafności podejmowanych decyzji zakupowych.

Współdziałanie sektora prywatnego jest oczywiste i nieodzowne – namawiamy do uczestnictwa w Medycznej Grupie Zakupowej przyczyniając się do zwiększenia znaczenia placówek prywatnych na rynku medycznym.

Osoba do kontaktu: Bartek Wiśniewski, 785 884 537, bartek.wisniewski@medgz.pl

Z poważaniem
Andrzej Sokołowski
Prezes OSSP

Andrzej Bąk
Prezes MedGZ

MedGZ Medyczna Grupa Zakupowa

 

 • Centralne Zakupy OSSP reprezentują prywatne placówki medyczne w negocjacjach z dostawcami.
 • Działamy kompleksowo – posiadamy szeroki wachlarz ofert i cały czas się rozwijamy, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby placówek OSSP.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo ilości zakupu w przypadku przeszacowania – placówka nie ponosi konsekwencji, ponieważ ilość zakupu grupy jest zdecydowanie większa.
 • Ogólnopolski zasięg działania i współpraca z największymi dostawcami daje gwarancję korzystnych warunków zakupu oraz spełnienia wymagań serwisowych.

Centralne zakupy OSSP w liczbach:

 

 • Liczba placówek korzystających z warunków grupowych to 140 podmiotów prywatnych
 • Reprezentujemy formalnie 95 placówek medycznych, z którymi ściśle współpracujemy
 • Leki, szczepionki, płyny infuzyjne – proste zasady współpracy, przetargi, logistyka dostaw
 • Towary jednorazowe i medyczne – oferta z hurtowni oraz od producentów
 • Związek Wzajemności Członkowskiej OSSP w PZUW ubezpieczenia OC, majątkowe, pojazdów i urządzeń

Kupuj z nami

 

tel
 603 114 605

mail
biuro@medgz.pl

faq
najczęstsze pytania