Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Jak Odnieść Realne Korzyści z Uczestnictwa w Konferencjach OSSP i MedGZ

OSSP – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, MedGZ – Medyczna Grupa Zakupowa.
W ramach Międzynarodowych Targów Medycznych SALMED w Poznaniu, miała miejsce dedykowana branży medycznej konferencja zorganizowana przez OSSP oraz MedGZ.

Tematyka to „Nowoczesne technologie informatyczne i robotyczne, optymalizacja zakupów. Nowoczesne techniki kontaktu z pacjentem – drogą do obniżenia kosztów funkcjonowania szpitali prywatnych”.

W trakcie kilkugodzinnego spotkania zgromadziło się grono ekspertów, praktyków oraz licznych specjalistów rynku usług medycznych. Omówiono szereg aktualnych, niezwykle istotnych zagadnień dotyczących nowoczesnych technologii, robotyki, sztucznej inteligencji. Cyberbezpieczeństwo oraz skuteczne rozwiązania mające na celu redukcję kosztów funkcjonowania placówek medycznych.

Zwróciliśmy uwagę na rolę dostawców i producentów w optymalizacji kosztów szpitali. Wprowadzane usprawnienia dostaw, zastosowanie urządzeń wspomagających wydawanie materiałów, leków czy elementów chirurgicznych w szpitalu staje się nieodzowne i oczekiwane.

Ważnym punktem konferencji były fundacje rodzinne, które stają się rozwiązaniem dla rynku placówek prywatnych. Omówiono kwestie prawne oraz organizacyjne w zakresie funkcji.

Swoją obecnością zaszczycił nas podczas konferencji V-ce prezes NFZ. Odbyła się dyskusja o przyszłości sektora medycznego, poprawie koordynacji pacjentów. A także o wyzwaniach stojących przez szpitalami prywatnymi i publicznymi w obszarze opieki nad pacjentem.

Z wielką przyjemnością dziękujemy panelistom i wszystkim uczestnikom za udział w konferencji OSSP i MedGZ. Dzięki licznej obecności szpitali prywatnych, nasze wydarzenie stało się miejscem inspirujących dyskusji, konkretnych wniosków i wytycznych dla szpitali. Cenne spotkania dla wszystkich związanych z prywatną opieką medyczną.

Jak z nami odnieść realne korzyści?

Panel poświęcony robotyce potwierdził dynamiczne zmiany rynkowe i różnorodność zastosowań maszyn usprawniających pracę chirurgów lub wspomagających operację. 

Autorytety w zakresie rozwoju robotyki podzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przyszłość jest bardzo jasno określona, roboty wkraczają do sal operacyjnych, ale nie zastępują chirurga ani lekarza. Podnoszą natomiast jakość operacji oraz trafność oceny wyników np. diagnostyki czy oceny zmian chorobowych, co powoduje dokładniejszą i lepszą diagnozę.

Medyczna Grupa Zakupowa jest bardzo zaangażowana w optymalizację kosztów szpitali i rozwój zakupów grupowych.

Zdajemy sobie sprawę z realnej wartości, jaką niosą konferencje i spotkania branżowe. Tym samym chcielibyśmy podkreślić, że aktywne uczestnictwo to nie tylko okazja do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami. To także szansa na konkretną wymianę wiedzy i zdobycie praktycznych informacji.

Dzielimy się refleksjami na temat sposobów i metod odniesienia realnych korzyści z uczestnictwa w naszych spotkaniach i konferencjach.

Wyzwania związane z cyfryzacją procesów w szpitalu, usprawnieniem logistyki pacjentów oraz automatyzacją koordynacji pacjenta. Stają się coraz bardziej istotne dla kadry zarządzającej placówkami medycznymi, a także dla dostawców i producentów oprogramowania.

Dziękujemy za wartościowe wystąpienia podczas paneli, za praktyczne obserwacje dotyczące funkcjonowania szpitali. Za nowatorskie propozycje, jakie zaprezentowali dostawcy usług informatycznych.

W najbliższych dniach będziemy publikować specjalnie przygotowane podsumowanie i wytyczne dla szpitali z poszczególnych paneli konferencji. Materiały, zawierające cenne wnioski i propozycje rozwiązań, pozwolą korzystać z bogactwa wiedzy i doświadczeń specjalistów. Którzy uczestniczyli w dyskusjach podczas konferencji OSSP i MedGZ.

Co możemy zrobić?

Aby jeszcze bardziej ułatwić dostęp do tych wartościowych treści, wszystkie materiały udostępnimy w formie filmowej i fotograficznej. Na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Jesteśmy przekonani, że korzystając z naszych zasobów, będziecie Państwo mogli w pełni wykorzystać potencjał wynikający z konferencji. Niezależnie od tego, czy mieliście możliwość uczestniczenia w wydarzeniu osobiście, czy też nie.

Wkrótce będziemy mieli przyjemność zaprosić na webinar. Omówimy narzędzie, które może okazać się niezwykle pomocne w kontakcie i koordynacji pacjentów.

Bądź z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim prywatnym szpitalom za udział w konferencji oraz zaangażowanie w rozwój naszej branży.

Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć więcej i podnieść jakość świadczonej opieki medycznej dla pacjentów na jeszcze wyższy poziom.

Materiały własne MedGZ Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.