Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Jak VR TierOne pomaga w rehabilitacji?

Urządzenie medyczne VR TierOne zapewnia dostęp do terapeutycznej Wirtualnej Rzeczywistości. Stosując urządzenie można przeprowadzić terapię VR wspierającą leczenie depresji. Depresja i lęk znacznie obniżają skuteczność rehabilitacjii, a w niektórych przypadkach uniemożliwiają jej rozpoczęcie.

Wirtualna terapia depresji

VR TierOne pozwala na pokonanie pojawiający się przeszkód natury psychologicznej i emocjonalnej w rehabilitacji. U osób, które utraciły sprawność w wyniku choroby może współwystępować depresja, a wraz z nią niskie zaangażowanie w proces usprawniania i nikłe postępy. Urządzenie wspiera pracę rehabilitantów, jest narzędziem do pokonywanie trudności. Celem terapii z wykorzystaniem VR TierOne jest wprowadzenie pacjenta w stan odprężenia, poprawa nastroju, zmniejszenie poziomu lęku, aktywizacja poznawcza i zwiększenie motywacji do udziału w rehabilitacjiii. Przy braku dostępności psychoterapeutów na oddziałach rehabilitacyjnych takie rozwiązanie jest zasadne.

Trening funkcji poznawczych

VR TierOne umożliwia trening funkcji poznawczych, który odbywa się w trakcie cyklu terapeutycznego w wirtualnym otoczeniu Ogrodu Odrodzenia. To czyni VR TierOne pomocnym w wyrównywaniu deficytów poznawczych jakie występują u rehabilitowanych pacjentów neurologicznych. Pacjent w trakcie terapii pozostaje w interakcji z wirtualnym środowiskiem, stając się jej aktywnym uczestnikiemiii. Za pomocą kontrolera wypełnia zadania wzmacniające pamięć i koncentrację.

Terapia wirtualna wzmacnia cechy niezbędne do skutecznej rehabilitacji – cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celuiv.

Pozytywne wzmocnienie

Wirtualna terapia oparta jest o założenia terapii Ericksonowskiej, co oznacza pobudzenie wewnętrznych zasobów pacjenta dla uzyskania pozytywnych zmian. W terapeutycznym Ogrodzie Odrodzenia pacjent wzmacnia swoją motywację, pokonuje depresję i stres, aby aktywniej uczestniczyć w procesie rehabilitacjii. Terapia VR TierOne stanowi pozytywne wzmocnienie potrzebne pacjentom w pokonywaniu skutków choroby.

Więcej na stronie: https://vrtierone.com/pl/skuteczne-wsparcie-procesu-leczenia-i-rehabilitacji/

Przypisy:

1. Immersive Virtual Reality Therapy as a Support for Cardiac Rehabilitation: A Pilot Randomized-Controlled Trial

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8377517/

2. Evaluation of the Impact of Virtual Reality-Enhanced Cardiac Rehabilitation on Depressive and Anxiety Symptoms in Patients with Coronary Artery Disease: A Randomised Controlled Trial https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8156884/

3. Virtual Therapeutic Garden: A Promising Method Supporting the Treatment of Depressive Symptoms in Late-Life: A Randomized Pilot Study

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8125254/

4. Effects of Immersive Virtual Therapy as a Method Supporting Recovery of Depressive Symptoms in Post-Stroke Rehabilitation: Randomized Controlled Trial

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9701456/

5. The use of total immersion in the rehabilitation process

https://www.researchgate.net/publication/347729023_The_use_of_total_immersion_in_the_rehabilitation_process

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.