Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Kiedy sięgnąć po wirtualną terapię depresji VR TierOne?

Terapia VR TierOne służy redukcji objawów depresji, lęku i stresu za pomocą Wirtualnej Rzeczywistości. Terapia depresji VR TierOne sprawdzi się w przypadku osób chorych somatycznie, u których występujące objawy depresyjno-lękowe powodują trudności rehabilitacyjne. Po alternatywną i bezpieczną terapię wirtualną warto sięgnąć przede wszystkim w sytuacji niedostępności psychoterapii tradycyjnej. Terapia może stanowić również uzupełnienie już prowadzonej psychoterapii.

VR TierOne w trudnym doświadczeniu choroby

Doświadczenie choroby jest obciążające psychicznie. Stres, ból, zmęczenie oraz objawy depresyjne i lękowe nie sprzyjają leczeniu. Wzmocnienie stanu psychicznego i poprawa samopoczucia osób chorych jest wskazane, aby leczenie przebiegało pomyślnie. Pomóc może psychoterapia. VR TierOne jest nowatorską i skuteczną formą interwencji, która sprawdzi się w sytuacji utrudnionego dostępu do psychoterapeuty. Po wirtualną terapię warto sięgnąć w przypadku:

  • doświadczania przez pacjenta stresu związanego z hospitalizacją,
  • doświadczania objawów depresyjno-lękowych w związku z chorobą,
  • doświadczania trudności adaptacyjnych do zmienionych warunków zdrowotnych.

VR TierOne podczas wymagającej rehabilitacji

Depresja opóźnia rehabilitację z powodu upośledzenia procesów motywacyjnych pacjenta oraz obniżenia napędu psychoruchowego. Zastosowanie terapii VR TierOne u rehabilitowanych osób z depresją poprawia efektywność rehabilitacji. Jest to możliwe poprzez poprawę nastroju i motywacji i co za tym idzie pełniejszemu uczestnictwu w prowadzonych zajęciach. Terapię VR TierOne warto zastosować jako uzupełnienia procesu rehabilitacji, gdy:

  • spadek motywacji i męczliwość utrudniają utrzymanie proaktywnej postawy,
  • objawy depresji utrudniają współpracę na linii pacjent-rehabilitant,
  • pojawiają się trudności z przejęciem odpowiedzialności za swoje zdrowie.

VR TierOne w wiodących ośrodkach medycznych

Terapia VR TierOne została przebadana naukowo pod kątem redukcji stresu, lęku i depresji u osób z chorobami somatycznymi jak: udar mózgu, zawał serca, COVID-19, POChP. Skuteczność terapii wirtulnej w tych obszarach (neurologicznym, kardiologicznym, pulmonologicznym) potwierdzają przeprowadzone badania, których wykaz znajduje się w poniższym linku:

Urządzenie VR TierOne, na którym prowadzona jest terapia, stosowane jest w wiodących ośrodkach medycznych. Sprawdź otrzymane rekomendacje dla VR TierOne z placówek, w których prowadzona jest terapia:

Dowiedz się więcej o wirtualnej terapii VR TierOne: https://vrtierone.com/pl/poznaj-vr-tierone/

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.