Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Konferencja OSSP w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

W Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach, w dniu 23 maja 2024 r. w odbyła się konferencja szpitali zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych, podczas której podjęte zostały ważne tematy, w tym:

  • Prośba skierowana do NFZ i Ministerstwa Zdrowia o zmianę podejścia do sektora prywatnej opieki zdrowotnej, uznając go za integralną część systemu. Współpraca z jednostkami publicznymi może znacząco przyczynić się do zwiększenia wydajności całego systemu opieki zdrowotnej.
  • Kodowanie procedur medycznych – współpraca z AOPM w celu zapewnienia właściwego rozliczania kosztów procedur, z uwzględnieniem gwałtownie rosnących kosztów wynagrodzeń oraz inflacji
  • Cyberbezpieczeństwo, które wymaga stałych nakładów finansowych, pomimo często nieprecyzyjnych wymogów – poruszono kwestie braku wsparcia finansowego i technicznego dla wdrażania narzędzi zapewniających przynajmniej podstawowy poziom bezpieczeństwa w placówkach medycznych.
  • Bezpieczeństwo menedżerów służby zdrowia oraz właściwa ocena ryzyk w przygotowywaniu procedur ograniczających te ryzyka, a także prawne aspekty wdrażania nowoczesnych technologii na styku placówka medyczna – pacjent (m.in. podpis elektroniczny, boty).
W konferencji wzięli również udział przedstawiciele firm:
  • ORIGIN – W kontekście synergii między różnymi podmiotami służby zdrowia, szczególną uwagę poświęcono odpowiedniej kwalifikacji pacjentów i wdrażaniu właściwych procedur, mających na celu przywrócenie im produktywności oraz zapobieganie wszelkim formom wykluczenia.
  • ASSECO – jak efektywnie korzystać z ogromnej ilości danych gromadzonych przez podmioty medyczne? Jak wykorzystywać te dane do optymalizacji kosztów i przychodów?
  • VIVADENTAL – jak doprowadzić do optymalnego zapełnienia grafików w placówce? Jak budować przewagi konkurencyjne na rynku?

Rozwiązania wdrożone przez Vivadental są już dostępne dla szpitali OSSP oraz członków medycznej grupy zakupowej wyłącznie za pośrednictwem MedGZ. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt pod adresem: kierownik@medgz.pl

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.