Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Nowe Projekty Komisji Europejskiej – Wsparcie dla Priorytetów Zdrowia

Komisja Europejska ogłosiła inicjację dwóch strategicznych projektów, których celem jest skuteczne wsparcie priorytetów Europejskiej Unii Zdrowia. Pierwszym z tych projektów jest skoncentrowanie się na dwóch kluczowych celach: redukcji oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) oraz ograniczenia zakażeń związanych z opieką zdrowotną, uznawanych za istotne zagrożenia zdrowotne we współczesnym społeczeństwie.

Projekt ten, sfinansowany kwotą 50 mln euro z programu UE dla zdrowia, został celowo zaprojektowany jako największe do tej pory przedsięwzięcie finansowane przez Unię Europejską w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Inicjatywa JAMRAI 2 zakłada skoordynowane działania wszystkich państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Ukrainy, skupiając się na osiągnięciu konkretnych celów: zapobieganiu infekcjom, skutecznym nadzorze i monitorowaniu, rozważnemu stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych, podnoszeniu świadomości społecznej oraz wprowadzaniu innowacji w obszarze oporności.

Drugie strategiczne przedsięwzięcie, sfinansowane kwotą 76 mln euro z programu EU4Health, składa się z konkretnych celów dotyczących profilaktyki raka i innych chorób niezakaźnych (NCD). W ramach inicjatywy JA PreventNCD, planuje się osiągnąć cele związane z budowaniem kompleksowej europejskiej infrastruktury do monitorowania czynników związanych z nowotworami i chorobami niezakaźnymi, a także koncentracją na redukcji nierówności społecznych w dostępie do opieki zdrowotnej.

Obie inicjatywy są wyrazem zaangażowania Unii Europejskiej w skuteczne osiąganie celów związanych z kluczowymi wyzwaniami, takimi jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe czy choroby niezakaźne. Finansowanie tych projektów jest ukierunkowane na tworzenie trwałych struktur i działań, które przyczynią się do poprawy zdrowia społeczeństwa zarówno w krótkiej, jak i długoterminowej perspektywie.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności:

Rozpoczęte dziś działania stanowią dowód pozytywnego wpływu Europejskiej Unii Zdrowia i działań finansowanych w ramach programu EU4Health na życie obywateli UE. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest przyczyną ponad 35 000 zgonów rocznie w samej UE i kosztuje nasze systemy opieki zdrowotnej 11,7 miliarda euro. Musimy pilnie zintensyfikować nasze działania w Europie i na całym świecie, aby zaradzić temu zagrożeniu, dlatego dzisiaj rozpoczynamy największe w historii finansowane przez UE działanie dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, aby wesprzeć kraje, które naprawdę mogą dokonać zmian w terenie. Nasze działania pomagają również krajom w poprawie profilaktyki i zmniejszeniu obciążenia nowotworem i innymi chorobami niezakaźnymi, wspierając nasze ambicje w ramach europejskiego planu walki z rakiem i innych kluczowych inicjatyw”.

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.