INFINITI – FACOEMULSYFIKATOR DO OPERACJI USUNIĘCIA ZAĆMY

System INFINITI  Vision System umożliwia optymalizację wyników zabiegu usunięcia zaćmy. Dzięki dostępnej obecnie aktualizacji oprogramowania do inteligentnej fakoemulsyfikacji OZil Intelligent Phaco, system INFINITI Vision System ułatwia wykonywanie zoptymalizowanej emulsyfikacji skrętnej OZil. Oferując ulepszony sposób zarządzania płynami i kontroli chirurgicznej, system INFINITI  Vision System zapewnia strategiczną przewagę w zindywidualizowanych zabiegach fakoemulsyfikacji.

Urządzenie używane 3 letnie. W skład zestawu wchodzą:

  1. Głowica Ozil – 3 szt.
  2. Bipolar cable
  3. Bipolar forceps
  4. I/A – 3 szt.
  5. Turbo hex wrench

Głowice nowe!!!. Ilość głowic według potrzeb.