Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

UWAGA – Przetarg na dostawę leków 2023 rok

Przetarg na dostawę leków na 2023 rok.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line, które odbędzie się dnia 26.10.2022 (środa) o godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu grupowego (wspólnego) jest podpisanie porozumienia o współpracy, pełnomocnictwa do prowadzenia przetargu oraz przesłanie opisu przedmiotu zamówienia, kryterium wyboru szacowanej wartości zamówienia.

Przetarg z zakresu leków jest szeroki i obejmuje wiele pakietów, m.in.: leki doustne, płyny infuzyjne, insuliny, kontrasty do TK, heparyny drobnocząsteczkowe, preparaty stosowane w żywieniu dojelitowym, szczepionki.

Krótki opis naszych działań:

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych danych, Medyczna Grupa Zakupowa kompletuje dokumenty, między innymi SWZ oraz umowę. Tak przygotowana dokumentacja zostaje przesłana do Podmiotów Leczniczych, które wcześniej przystąpiły do grupy zakupowej lub chcą do nas dołączyć, celem zatwierdzenia dokumentów. Następnie ogłaszany jest przetarg. Po akceptacji ogłaszamy wyniki. Umowa zawarta jest już bezpośrednio z dostawcą.

Prowadzimy postępowanie od początku do końca. Odpowiadamy na pytania, które mieszczą się w ramach posiadanych kompetencji.

Zainteresowane szpitale proszone są o kontakt: 𝐤𝐢𝐞𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐤@𝐦𝐞𝐝𝐠𝐳.𝐩𝐥

 

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.