Pomagamy Ukrainie

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

VR TierOne – sprzęt medyczny, z którym zadbasz o zdrowie psychiczne pacjentów.

VR TierOne to synonim nowoczesnej terapii depresji. Wykorzystanie technologii VR przekłada się na skuteczny i dostępniejszy sposób niesienia niefarmakologicznej pomocy cierpiącym na depresję pacjentom. Nie pierwszy raz wiedza medyczna i technologia Wirtualnej Rzeczywistości łączą się, by zadbać o zdrowie, tym razem jednak chodzi o zdrowie psychiczne.

Depresja i choroby somatyczne

Wpływ stanu psychicznego na przebieg schorzenia, leczenia, rehabilitacji jest bezsporny. Szczególnie depresja współwystępująca z chorobami somatycznymi pociąga za sobą szereg niekorzystnych dla pacjenta następstw. Zaburzenia depresyjne bardzo często pojawiają się wraz z lękiem i stresem. Pacjent zestresowany, z objawami depresji i lęku staje się bierny, a współpraca z nim bywa trudna, co przekłada się na trudności rehabilitacyjne. „Brak potrzebnego wsparcia psychiki osób chorych podczas rehabilitacji w dużym stopniu wynika z niedostatecznej dostępności kadry psychologów i psychoterapeutów. Dostrzegając ten problem stworzyliśmy innowacyjne i wydajne rozwiązanie do terapii depresji w środowisku wirtualnym” – zaznacza Paweł Pasternak, dyrektor generalny VR TierOne.

Rozwiązanie VR TierOne

Rozwiązanie VR TierOne to dwie składowe – urządzenie i terapia utrzymana w modalności ericksonowskiej. Terapię dla VR TierOne opracowała profesor Joanna Szczepańska-Gieracha certyfikowana psychoterapeutka i fizjoterapeutka, rozumiejąca doskonale rolę psychiki w procesie usprawniania. Immersyjna technologia Wirtualnej Rzeczywistości jest nośnikiem treści terapeutycznej, ale i sama potęguje jej potencjał uzdrawiający. Zastosowanie technologii Virtual Reality nie jest przypadkowe, pomaga odseparować pacjenta od otoczenia i skupić uwagę na przygotowanym doświadczeniu. Pacjent jest „zanurzony” w terapii, z każdą sesją terapeutyczną odkrywa wirtualny Ogród Odrodzenia, odkrywając przy tym własne zasoby psychiczne potrzebne do wyzdrowienia. Przez całą terapię, a więc 8 sesji, pacjentowi towarzyszy głos wirtualnego terapeuty oraz muzyka opracowana przez muzykoterapeutów.

VR TierOne w praktyce

Depresja jest zjawiskiem rozpowszechnionym, jednak objawy depresyjne, lękowe występują znacznie częściej w chorobach takich jak: udar mózgu, zawał serca, przewlekła choroba obturacyjna płuc, COVID-19, a także w przypadku leczenia onkologicznego i innych trudnych schorzeniach. Depresja to dodatkowe obciążenie dla tych pacjentów, dlatego trzeba się zająć nim jak najszybciej. Wirtualna terapia VR TierOne to umożliwia. Efekty jakich można się spodziewać to: poprawa nastroju, wzrost motywacji, redukcja stresu, niwelacja objawów depresyjno-lękowych, poprawa funkcji poznawczych oraz zmniejszenie odczuć bólowych. Badania naukowe nad VR TierOne pokazały, że skuteczność terapii depresji kształtuje się na poziomie 37%, lęku 37% i stresu 28%.

Z dobrodziejstw rozwiązanie VR TierOne już korzysta w swej praktyce:

  • oddział neurorehabilitacji,
  • oddział usprawniania leczniczego,
  • oddział leczenia zaburzeń nerwicowych,
  • centrum rehabilitacyjne,
  • instytut psychogerontologii,
  • fundacja aktywizacji seniorów,
  • gabinet psychoterapeutyczny,
  • Breast Unit.

Urządzenie VR TierOne jest gotowe, by wspierać pacjentów Twojej placówki!
Zapraszamy do kontaktu i po więcej informacji na stronę www.vrtierone.com