Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

VR TierOne – sprzęt medyczny, z którym zadbasz o zdrowie psychiczne pacjentów.

VR TierOne to synonim nowoczesnej terapii depresji. Wykorzystanie technologii VR przekłada się na skuteczny i dostępniejszy sposób niesienia niefarmakologicznej pomocy cierpiącym na depresję pacjentom. Nie pierwszy raz wiedza medyczna i technologia Wirtualnej Rzeczywistości łączą się, by zadbać o zdrowie, tym razem jednak chodzi o zdrowie psychiczne.

Depresja i choroby somatyczne

Wpływ stanu psychicznego na przebieg schorzenia, leczenia, rehabilitacji jest bezsporny. Szczególnie depresja współwystępująca z chorobami somatycznymi pociąga za sobą szereg niekorzystnych dla pacjenta następstw. Zaburzenia depresyjne bardzo często pojawiają się wraz z lękiem i stresem. Pacjent zestresowany, z objawami depresji i lęku staje się bierny, a współpraca z nim bywa trudna, co przekłada się na trudności rehabilitacyjne. „Brak potrzebnego wsparcia psychiki osób chorych podczas rehabilitacji w dużym stopniu wynika z niedostatecznej dostępności kadry psychologów i psychoterapeutów. Dostrzegając ten problem stworzyliśmy innowacyjne i wydajne rozwiązanie do terapii depresji w środowisku wirtualnym” – zaznacza Paweł Pasternak, dyrektor generalny VR TierOne.

Rozwiązanie VR TierOne

Rozwiązanie VR TierOne to dwie składowe – urządzenie i terapia utrzymana w modalności ericksonowskiej. Terapię dla VR TierOne opracowała profesor Joanna Szczepańska-Gieracha certyfikowana psychoterapeutka i fizjoterapeutka, rozumiejąca doskonale rolę psychiki w procesie usprawniania. Immersyjna technologia Wirtualnej Rzeczywistości jest nośnikiem treści terapeutycznej, ale i sama potęguje jej potencjał uzdrawiający. Zastosowanie technologii Virtual Reality nie jest przypadkowe, pomaga odseparować pacjenta od otoczenia i skupić uwagę na przygotowanym doświadczeniu. Pacjent jest „zanurzony” w terapii, z każdą sesją terapeutyczną odkrywa wirtualny Ogród Odrodzenia, odkrywając przy tym własne zasoby psychiczne potrzebne do wyzdrowienia. Przez całą terapię, a więc 8 sesji, pacjentowi towarzyszy głos wirtualnego terapeuty oraz muzyka opracowana przez muzykoterapeutów.

VR TierOne w praktyce

Depresja jest zjawiskiem rozpowszechnionym, jednak objawy depresyjne, lękowe występują znacznie częściej w chorobach takich jak: udar mózgu, zawał serca, przewlekła choroba obturacyjna płuc, COVID-19, a także w przypadku leczenia onkologicznego i innych trudnych schorzeniach. Depresja to dodatkowe obciążenie dla tych pacjentów, dlatego trzeba się zająć nim jak najszybciej. Wirtualna terapia VR TierOne to umożliwia. Efekty jakich można się spodziewać to: poprawa nastroju, wzrost motywacji, redukcja stresu, niwelacja objawów depresyjno-lękowych, poprawa funkcji poznawczych oraz zmniejszenie odczuć bólowych. Badania naukowe nad VR TierOne pokazały, że skuteczność terapii depresji kształtuje się na poziomie 37%, lęku 37% i stresu 28%.

Z dobrodziejstw rozwiązanie VR TierOne już korzysta w swej praktyce:

  • oddział neurorehabilitacji,
  • oddział usprawniania leczniczego,
  • oddział leczenia zaburzeń nerwicowych,
  • centrum rehabilitacyjne,
  • instytut psychogerontologii,
  • fundacja aktywizacji seniorów,
  • gabinet psychoterapeutyczny,
  • Breast Unit.

Urządzenie VR TierOne jest gotowe, by wspierać pacjentów Twojej placówki!
Zapraszamy do kontaktu i po więcej informacji na stronę www.vrtierone.com

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.