Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Współpraca z MedGZ – na czym polega

Jesteśmy strategicznym organizatorem i negocjatorem zakupów dla szpitali, klinik i wielu placówek ochrony zdrowia w sektorze prywatnym.

Jako wyspecjalizowana grupa zakupowa oferujemy ustrukturyzowaną ofertę całościową w ramach współpracy zakupowej. Przede wszystkim są to warunki usług produktów medycznych, technologii medycznej, farmaceutyków, laboratoriów, IT, inżynierii przemysłowej, kompleksowe zaopatrzenia sal operacyjnych oraz przestrzeni szpitalnej. Prowadzimy giełdę sprzętu medycznego. A zakup energii, gazu ziemnego, materiałów, urządzeń i usług to nasza specjalność.

Aby zapewnić długoterminowe usługi, nasz system zakupowy został wypracowany na przestrzeni ostatnich lat silnie ugruntowując swoją pozycję wśród producentów i dostawców usług oraz podmiotów medycznych.

Chcemy wspólnie osiągać korzyści zakupowe. W tym celu łączymy zamówienia ponad 150 placówek opieki zdrowotnej. Wprowadzamy go w ustrukturyzowane i efektywne negocjacje.

Czego możesz się po nas spodziewać

Medyczna Grupa Zakupowa łączy potrzeby partnerów współpracujących w zakupach dla szpitali. Negocjujemy warunki zakupów dla podmiotów medycznych, niezależnIe od producenta, na wszystkie produkty medyczne w wachlarzu różnych usług oraz jego rozsądnym doborze, by przede wszystkim było ekonomicznie.

Struktura zarządzania portfelem zapewnia przejrzystość zakupów w strategiczny sposób. Portfolio naszych dostawców odzwierciedla ogólne potrzeby wykorzystywane w codziennej pracy szpitali i klinik. Negocjujemy długoterminowe umowy, dzięki czemu te działania przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

Jak możesz zostać naszym Partnerem Handlowym

  1. Stwórz krótką prezentację o firmie oraz produktach
  2. Wyślij do nas niezbędne informacje łącznie z danymi kontaktowymi na adres e-mail: biuro@medgz.pl
  3. Po weryfikacji przesłanych do nas informacji, skontaktujemy się mailowo oraz telefonicznie.
  4. Zaprosimy na rozmowę do nas biura lub wirtualne spotkanie

Jak wejść do Grupy Zakupowej i kupować na naszych warunkach

  1. Prześlij do nas krótką prezentację szpitala wraz z zakresem specjalizacji, preferencji oraz możliwości zakupowych.
  2. Prześlij do nas statystyki rocznych zakupów oraz prognozowaną listę zapotrzebowań na przyszły rok na adres e-mail: biuro@medgz.pl
  3. Po weryfikacji przesłanych do nas informacji, skontaktujemy się mailowo oraz telefonicznie.
  4. Zaprosimy na rozmowę

Jak nasze motto mówi:

Razem jesteśmy siłą!

W grupie jest siła!

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.