Strona tylko dla podmiotów i dostawców medycznych

Centralne Zakupy
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Optymalizacja zakupów w szpitalach prywatnych – strategie i wyzwania

Optymalizacja kosztów to jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stoją dzisiejsze placówki medyczne. Szpitale prywatne, działające w dynamicznym otoczeniu rynkowym, zobowiązane są do ciągłej efektywności zarządzania zasobami, w tym również w obszarze zakupów. W trakcie trzeciego panelu konferencji OSSP i MedGZ, omawialiśmy praktyczne strategie i doświadczenia związane z optymalizacją zakupów w kontekście szpitali prywatnych oraz producentów materiałów medycznych.

Zwracam uwagę na to, że bardzo wzrosły koszty materiałów i energii”

– podkreśla Andrzej Bąk, prezes Medycznej Grupy Zakupowej, odnosząc się do przedstawionych statystyk i analizy z poprzednich lat.

Wyzwania branżowe

Polski rynek opieki zdrowotnej nieustannie ewoluuje, a sektor prywatny odgrywa coraz istotniejszą rolę w tym procesie. Z danych wynika, że 14% szpitali w Polsce należy do OSSP i współpracuje z MedGZ, co stanowi znaczącą część sektora prywatnego. Dynamika wzrostu liczby szpitali prywatnych, szczególnie zauważalna od około 2008 roku, pokazuje rosnące znaczenie sektora prywatnego w opiece zdrowotnej.

Analiza kosztów

Przejrzysta analiza kosztów stanowi kluczowy element w procesie optymalizacji zakupów. W przypadku wybranych 70 szpitali prywatnych, koszty przekraczające 2 mld PLN netto w 2022 roku stanowią istotną część wydatków placówek medycznych. Pomimo wzrostu zużycia materiałów i energii w latach 2021/2022, udział ten spadł do 16% kosztów całkowitych szpitali w 2023 roku, co świadczy o skuteczności podejmowanych działań optymalizacyjnych.

Strategie optymalizacji

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Medicina Sp. z o.o. oraz Klinika Nova Sp. z o.o. prezentują różnorodne podejścia do optymalizacji kosztów. Dzięki dogłębnej analizie działań, obie placówki są w stanie ograniczyć koszty nawet o 30%. Inwestycje w dalsze doposażenie sprzętu medycznego, optymalizacja czasowa, a także efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw, stanowią kluczowe aspekty osiągnięcia efektywności finansowej.

Według Pani Sylwii Grzesiak, Prezes Zarządu Specjalistycznego Centrum Diagnostyczno-Zabiegowego Medicina Sp. z o.o. z Krakowa: Sp. z o.o.:

 • Poprzez dogłębną analizę dotychczasowych działań możliwe jest ograniczenie kosztów nawet o 30%.
 • Dalsza optymalizacja uzyskiwana jest poprzez inwestycje, które przynoszą długoterminowe korzyści.
 • Doposażenie sprzętu medycznego jest kluczowe, gdyż zwiększa satysfakcję pacjentów oraz wspiera pracę lekarzy.
 • Stałe poszukiwanie możliwości optymalizacyjnych jest niezbędne dla efektywnego funkcjonowania placówki.
 • Zapewnienie optymalizacji czasowych, włączając w to biurową pracę zdalną, przyczynia się do skuteczniejszego wykorzystania zasobów.
 • Zapewnienie odpowiedniej dostępności dokumentacji jest nieodzowne dla sprawnego prowadzenia placówki.
 • Łączenie kwestii zakupowych w modelu grupowym pozwala na osiągnięcie korzyści skali i lepsze negocjacje warunków handlowych.
 • Sprawny łańcuch dostaw stanowi klucz do optymalizacji finansowej zakupów, minimalizując opóźnienia i koszty.
 • Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów medycznych wiąże się z dodatkowymi kosztami, lecz jest niezbędne dla utrzymania ich jakości i bezpieczeństwa.

Według Pana Grzegorza Cylok-Sokołowskiego, Dyrektora Szpitala Klinika Nova Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla:

 • Strategia rozwoju obejmuje przejmowanie nowych poradni, co pozwala na poszerzenie oferty usług medycznych oraz zwiększenie zasięgu działalności placówki.
 • Szkolenia pracowników są prowadzone zgodnie z profilowaniem placówki, co pozwala na lepsze dostosowanie kompetencji personelu do specyfiki działalności.
 • Aż 75% kosztów placówki to koszty osobowe, co podkreśla znaczenie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Placówka boryka się z trudnościami w pozyskiwaniu nowych lekarzy, co prowadzi do wzrostu kosztów związanych z wynagrodzeniami i rekrutacją.
 • Koszty materiałów medycznych stanowią około 10% ogólnych wydatków, co wymaga skutecznego zarządzania zapasami i negocjacji cenowych.
 • Koszty energii wynoszą około 4% całkowitych wydatków, więc korzystanie z zakupów poprzez MedGZ pozwala na oszczędność czasu i efektywniejsze zarządzanie procesem zakupowym.
 • Przywiązanie wagi do zakupu sprzętu medycznego dobrej jakości oraz odpowiednia dbałość, są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów.
 • Zakupy są starannie przemyślane, i korzystanie ze współpracy z MedGZ oraz usług brokerów ubezpieczeniowych pozwala na skuteczniejsze negocjacje warunków handlowych i tym samym optymalizację procesu zakupowego.
 • Przeliczanie kosztów na pacjenta i ich podział na jednostki pozwala na lepsze zrozumienie struktury kosztów oraz efektywne planowanie finansowe placówki medycznej, co przekłada się na lepsze zarządzanie budżetem i optymalizację kosztów świadczenia usług medycznych.

Współpraca z producentami

Alcon Polska Sp. z o.o. czołowy dostawca materiałów (około 60% rynku w Polsce) w tym soczewek do operacji zaćmy jest przykładem producenta materiałów medycznych, który aktywnie wspiera optymalizację kosztu zakupów w szpitalach. Dostawy/wydawanie materiałów w formie depozytów oraz eliminacja rozbieżności w zużyciu, to tylko niektóre z działań mających na celu ograniczenie ryzyka i poprawę efektywności procesu zakupowego.

Pan Piotr Skórski, Dyrektor Działu Chirurgii Alcon, podkreśla rolę przemyślanej logistyki dostaw i doboru materiałów, w tym soczewek do operacji zaćmy, jako ważne czynniki przy optymalizacji kosztów zakupu. Dobór materiałów najwyżej jakości, dostosowanych do potrzeb pacjenta jest dla szpitala nadrzędny a w efekcie zapewnia pacjentom najwyższą jakość zabiegu.

Podsumowanie panelu

Wnioski płynące z dyskusji jasno wskazują, że optymalizacja zakupów stanowi klucz do zwiększenia konkurencyjności i efektywności szpitali prywatnych. Wymiana doświadczeń oraz współpraca pomiędzy placówkami medycznymi i producentami może przyczynić się do dalszego rozwoju sektora opieki zdrowotnej w Polsce.

Wierzymy, że kontynuacja dialogu oraz wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie optymalizacji zakupów, przyniesie korzyści zarówno placówkom medycznym, jak i pacjentom, poprawiając jakość i dostępność świadczonych usług zdrowotnych.

Materiały własne MedGZ Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Optymalizacja zakupów w szpitalach prywatnych

Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów


Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.